Postadres
Harmonie Boekend
Jan Gadiot (Secretaris)
Kockerseweg 11
5927 PD Venlo-Boekend
077-3825164

KvK-nr. 40164436
Telefoon/Mail
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op Jan Gadiot: onze secretaris.
Tel: 077-3825164 of  via het contactformulier.

Repetitielokaal en concertzaal

Zaal Boostenhof:
http://www.boostenhof.nl/
Heymansstraat 125
5927 NP Venlo-Boekend.

Bankrekening
Wilt u ons sponsoren? Uw gift klinkt als muziek in onze oren.
Ons IBAN-nummer (bankrekeningnummer) is NL38 RABO 0107 7321 30 (rekeningnummer 1077.32.130) t.n.v. Muziekvereniging Boekend.

Repetities
Grote Harmonie: Iedere dinsdag van 19:15 tot 21:15, met uitzondering van vakanties. Jeugdharmonie nog op dezelfde dag tot 19:15
Disclaimer
Bij het samenstellen van deze website is door ons de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Hoewel niet waarschijnlijk kan het desondanks zijn dat informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. U kunt aan de informatie dan ook geen rechten ontlenen.