Postadres
Harmonie Boekend
Marjo Saris (secretaris)
Antoniusmeule 87
5921 VM Venlo-Blerick
KvK-nr. 40164436

Telefoon/Mail
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op Marjo Saris: onze secretaris [secretaris @harmonieboekend.nl].

Repetitielokaal en concertzaal.
Het jeugdensemble repetereert op dinsdagavond tussen 19.15 en 19.45. Er zijn meestal ook bestuursleden aanwezig die u dan – indien gewenst – te woord kunnen staan.
Op dit moment repeteert het klein blaasorkest nog niet. Zodra we voldoende leden hebben zullen zij gaan repeteren/spelen tussen 20.00 en 21.30.

Zaal Boostenhof:
http://www.boostenhof.nl/
Heymansstraat 125

5927 NP Venlo-Boekend.

Bankrekening
Wilt u ons sponsoren? Uw gift klinkt als muziek in onze oren.
Ons IBAN-nummer (bankrekeningnummer) is NL38 RABO 0107 7321 30 (rekeningnummer 1077.32.130) t.n.v. Muziekvereniging Boekend.

Repetities
Grote Harmonie: Iedere dinsdag van 19:30 tot + 21:00, met uitzondering van vakanties. De jeugd repeteert hiervoor, tot 19:30

Disclaimer
Bij het samenstellen van deze website is door ons de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Hoewel niet waarschijnlijk kan het desondanks zijn dat informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. U kunt aan de informatie dan ook geen rechten ontlenen.