Ook in 2019 kunnen wij – mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers – de tarieven gelukkig relatief laag houden.
Volwassenen betalen € 110 contributie. Jeugdleden t/m 20 jaar (of voltijds studerend t/m 27 jaar) betalen de helft
Als een (jeugd)lid lesgeld betaalt en nog niet meespeelt in de (jeugd)harmonie is geen contributie verschuldigd.
Het lesgeld bedraagt € 165 per jaar; te voldoen in 2 gelijke termijnen (voorjaar en najaar) [opleidingen HaFaBra diploma A &B]. Voor verdere opleidingen kunnen met het bestuur afspraken worden gemaakt.

Contributie en Lesgeld-tarieven 2019
Getagd op: